Exkurzia na rašeliniskách pri Prievaloch

Exkurzia na rašeliniskách pri Prievaloch

V piatok 16.6 sme pripravili enviromentálny program pre žiakov ZŠ v Prievaloch. Venovali sme sa najmä mokradiam a rašeliniskám. Spoznávaniu živočíchov  a rastlín , ktoré sú viazané na tieto vzácne biotopy. Deti mali mimo iné i možnosť vidieť volavky, potápky chochlaté, skokana zeleného, pleskáča , vodné bezstavovce  v ich prirodzenom prostredí. Taktiež sme sa venovali pozorovaniu mikroskopických preparátov, z ktorých časť sme si pripravili priamo na lokalite (drobné kôrovce, riasy, žaburina menšia). Jedna z aktivít bola i spoznávanie stôp živočíchov žijúcich na Slovensku.