Exkurzia na Mešterovej lúke

Dňa 19.9.2020 Správa CHKO Záhorie zorganizovala exkurziu na lokalite Mešterova lúka pri Malackách. Počas exkurzie návštevníci mali možnosť dozvedieť nie len o faune a flóre lokality Mešterova lúka, ale i o celkovom význame mokradí v krajine a potrebe ich ochrany a potreby obnovy zmeneho vodného režimu na zmiernenie vplyvov klimatických zmien. Počasie bolo viac ako priaznivé a účastníci mohli mimo iné vidieť i jašterice krátkohlavé a zelené, skokana štíhleho, ale i skelety nosorožteka a fúzača. Počas exkurzie sa účastníci dozvedeli i o význame mŕtveho dreva v lese, ktoré je obzvlášť dôležité pre väčšinu druhov, ktoré sú v lese málo viditeľné: hmyz (najmä chrobáky),huby a lišajníky.