Environmentálna výchova vo Veľkých Levároch

Environmentálna výchova vo Veľkých Levároch

V pondelok 28.6 pripravilo Bratislavské ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci so Správou CHKO Záhorie environmentálnu výchovu pre žiakov 5 a 6 ročníka miestnej ZŠ. Žiaci sa mohli dozvedieť plánované aktivity projektu na riečke Rudava práve v úseku obce Veľké Leváre, spočívajúce v  sprírodnení tohto úseku riečky Rudavy a  zlepšení priechodnosti pre ryby v rámci projektu ACRC – Alpsko karpatský riečny koridor. Ale venovali sa i problematike migračných bariér (najmä cestná sieť, železnice, prehradenie vodných tokov) a významu budovania priechodov pre živočíchy – ekodukty, rybovody a žabochody. Súčasťou environmentálnej výchovy  bolo i pozorovanie a určovanie vodných bezstavovcov.