Environmentálna výchova v Malých Levároch

Environmentálna výchova v Malých Levároch

V stredu 11.5 pripravilo Bratislavské ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci so Správou CHKO Záhorie environmentálnu výchovu pre žiakov miestnej ZŠ. Žiaci sa mohli dozvedieť plánované aktivity projektu na riečke Rudava v úseku obce Veľké Leváre, spočívajúce v  sprírodnení tohto úseku riečky Rudavy a  zlepšení priechodnosti pre ryby v rámci projektu ACRC – Alpsko karpatský riečny koridor. Ale venovali sa i problematike migračných bariér (najmä cestná sieť, železnice, prehradenie vodných tokov) a významu budovania priechodov pre živočíchy – ekodukty, rybovody a žabochody. Súčasťou environmentálnej výchovy  bolo i pozorovanie a určovanie vodných bezstavovcov.