Environmentálna výchova v areáli Piesočná v Moravskom Svätom Jáne

Environmentálna výchova v areáli Piesočná v Moravskom Svätom Jáne

V dňoch 7 a 9 septembra pripravila Správa CHKO Záhorie prednášky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie pre žiakov 8 ročných Gymnázií zo Skalice a Senice. Prednášky sa uskutočnili v rámci projektu „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách“. Žiaci sa na prednáškach mohli dozvedieť o prírodných zaujimavostiach, ktoré boli i dôvodom vyhlásenia tohto prvého nížinného chráneného územia v roku 1988. Ale venovali sa i problematike ochrany a obnovy mokradí, rozširovania inváznych rastlín a s tým spojenými problémami v krajine (znižovanie biodiverzity).