Environmentálna výchova na ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách

Environmentálna výchova na ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách

V utorok 28.6. pripravila Správa CHKO Záhorie pripravila workshop spoznávanie prírody edukativnými hrami pre žiakov 1. stupňa  ZŠ J. Dérera v Malackách. Súčasťou environmentálnej výchovy bolo i pozorovanie mikroskopických preparátov a pozeranie dokumentárnych filmov o prírode Záhoria.