Sobotný upršaný deň v Ekocentrum Stupava, venovaný ohrozeným druhom, sme spestrili rôznymi enviro-stanovišťami pre malých aj väčších návštevníkov a návštevníčky. Deti si skladali drevené 3D puzzle s vývinovými štádiami hmyzu, učili sa spoznávať stromy podľa tvarov listov a ich plodov a započúvali sa do vtáčích hlasov. Obľúbenou aktivitou bolo aj „osídľovanie“ mestského prostredia a voľnej prírody magnetkami rôznych druhov rastlín a živočíchov. Podujatia bolo zrealizované z projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.