V piatok 21.4 sme sa zúčastnili v meste Senica podujatia ku dňu Zeme. V informačnom stánku si mohli deti si skladať drevené 3D puzzle s vývinovými štádiami hmyzu, učili sa spoznávať stromy podľa tvarov listov a ich plodov a započúvali sa do vtáčích hlasov. Obľúbenou aktivitou bolo i pozorovanie rastlinných a živočíšnych preparátov mikroskopom. Podujatia sme sa zúčastnili v rámci projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.