Deň Zeme v Malackách (20. 4. 2018)

Deň Zeme v Malackách (20. 4. 2018)

Aj tento rok lokalita Šťuvík na Deň Zeme ožila radostným výskaním viac ako 200 žiakov šiesteho ročníka základných škôl v Malackách. Organizátori – mesto Malacky a Centrum voľného času v Malackách, Ikea Industry Malacky a Tekos Malacky v spolupráci s VLM Malacky a CHKO Záhorie aj tentoraz pripravili rôzne poznávacie, vzdelávacie a pohybové aktivity. Na náučnom chodníku sa deti dozvedeli zaujímavosti o tejto lokalite a zbierali listy rastlín a drevín pre herbár. Ďalšie zaujímavosti o lese a drevinách sa mohli dozvedieť na stanovisku „Všeličo o lese“. Tu si mohla každá škola zasadiť svoj strom v priestore Šťuvíka. Veľký úspech mala u detí i minizoo kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvieratách žijúcich na Záhorí. Na ďalších stanoviskách sa mohli venovať  loptovým hrám, ale i otestovať si svoje znalosti v problematike ochrany vôd a ovzdušia. Súčasťou podujatia bolo aj čistenie lesa formou zbierania odpadov, ktorým sa podarilo zlikvidovať niekoľko čiernych skládok v tejto lokalite. Veľký úspech malo aj stanovisko „zdravá strava“, kde deti dostali občerstvenie. Vynikajúcu mrkvovú nátierku mnohí jedli prvý raz v živote.