Deň Zeme na Šťuvíku v Malackách

Deň Zeme na Šťuvíku v Malackách

Aj tento rok lokalita Šťuvík na Deň Zeme ožila radostným výskaním viac ako 200 žiakov šiesteho ročníka základných škôl v Malackách. Organizátori – mesto Malacky a Centrum voľného času v Malackách, Ikea Industry Malacky a Tekos Malacky v spolupráci s VLM Malacky, Malackými zberačmi a CHKO Záhorie aj tentoraz pripravili rôzne poznávacie, vzdelávacie a pohybové aktivity. Na náučnom chodníku sa deti dozvedeli zaujímavosti o tejto lokalite a zbierali listy rastlín a drevín pre herbár. Ďalšie zaujímavosti o lese a drevinách sa mohli dozvedieť na stanovisku „Všeličo o lese“. Tu si mohla každá škola zasadiť svoj strom v priestore Šťuvíka. Veľký úspech mala u detí i minizoo kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvieratách žijúcich na Záhorí. CHKO Záhorie tento rok zabezpečilo i stanovisko mokrade, kde sa deti dozvedeli nie len zaujímavosti o vodných živočíchoch a význame mokradí, ale celkovo vody v krajine. Na ďalších stanoviskách sa mohli venovať  loptovým hrám. Svoje aktivity na svojom stanovisku predstavili i Malackí zberači. Súčasťou podujatia bolo aj čistenie lesa formou zbierania odpadov, ktorým sa podarilo zlikvidovať niekoľko čiernych skládok v tejto lokalite. Veľký úspech malo aj stanovisko „zdravá strava“, kde deti dostali občerstvenie.

Všetkým organizátorom a sponzorom patrí veľká vďaka.