Deň vody v Plaveckom Štvrtku

V piatok 24.3 sme v spolupráci s DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie pripravili Deň Vody pre základnú školu v Plaveckom Štvrtku. Deti sa počas doobedia dozvedeli o význame mokradí v krajine.Ale i, ako boli v minulosti odvodňované a v súčasnosti sa obnovujú. Na mokradi Oliva sa deti venovali chytaniu a spoznávaniu vodných bezstavovcov – slimákov, pavúkov. Našli sme i znášky vajíčok skokanov a odchytili samičku skokana ostropyského. Súčasťou bola i botanická exkurzia spojená s poznávaním rastlinných druhov vyskytujúcich sa na lokalite. Deti sa venovali i environmentálnym hrám, zameraním na vývinového štádia živočíchov. Podujatie bolo zorganizované z projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.