Deň vody v lesoparku Šťuvík

Voda je základnou podmienkou života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Tohtoročný deň vody pripravili zamestnanci Správy CHKO Záhorie pre žiakov piateho ročníka Cirkevnej školy v Malackách environmentálny program zameraný na spoznanie dôležitosti čistej vody ako vzácnej a nenahraditeľnej nie len pre život človeka, ale i pre rastliny a živočíchy.   Na náučnom chodníku sa deti dozvedeli zaujímavosti o kolobehu vody v prírode, o znečistení vodných zdrojov, problémoch spojených s odvodnením krajiny, klimatickými zmenami. Na mokradi Prčule sa deti venovali chytaniu a spoznávaniu najmä vodných bezstavovcov – potápnikov, vodných roztočov, pavúkov, lariev komárov. Napriek tomu, že posledných pár rokov bola táto lokalita v podstate bez vody, bola plná života. Na stanovisku pri futbalovom ihrisku sa deti venovali mikroskopickému pozorovaniu jednobunkových nálevníkov a vodných bezstavovcov. Na ďalšom stanovisku si deti mohli pozrieť v akváriách mloky a žaby a dozvedieť sa o nich rôzne zaujímavosti.