V stredu 28.6. sme sa zúčastnili medzinárodného Dňa Dunaja v Bratislave. Žiaci z viacerých základných škôl Západoslovenského kraja sa zúčastnili krásneho podujatia pri príležitosti Medzinárodného Dňa Dunaja. Okrem plavby loďou a viacerých interaktívnych stanovíšť pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR pripravila Štátna ochrana prírody SR pre starších žiakov vedomostný kvíz o sústave chránených území Natura 2000. Z 25 žiakov, ktorí vyplnili kvíz mal najviac správnych odpovedí (5/7) žiak Adam zo Základnej školy Alberta Molnára v Senci. Výhercovi gratuľujeme a na adresu školy mu ústredie Štátnej ochrany prírody SR zasiela vecný dar. V našom infostánku sme sa venovali i spoznávaniu živočíchov ? a rastlín ?, ktoré sú viazané riečne ekosystémy. Taktiež sme sa venovali pozorovaniu mikroskopických preparátov. Jedna z aktivít bola i spoznávanie ? žijúcich na Slovensku, obkreslovanie frotáže z listov, skladanie puzzle.
Podujatia sme sa zúčastnili za podpory projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.