Brožúra – Vtáčia prvá pomoc

Brožúra – Vtáčia prvá pomoc

daždovníky odchované v rehabilitačnej stanici v Brezovej pod Bradlom

Našli ste zviera, ktoré má nejaký problém? Je viditeľné zranené, vidno krv, zlomeninu, nohu alebo krídlo má v neprirodzenej polohe, nie je
schopné bez pomoci prežiť. Alebo sa správa neprirodzene – dá sa k nemu dostať veľmi blízko, je dezorientované, má zatvorené oči, nevie sa
dobre hýbať, alebo nedokáže uniknúť. Tiež ide o prípady, kedy je niekde uviaznuté a nie je schopné samé sa vyslobodiť. Osobitým prípadom sú mláďatá.
U vtákov sú to také, ktoré z nejakého dôvodu skončili mimo hniezda predčasne. U ostatných zvierat záleží od situácie, nezranené mláďatá zvyčajne nie je
potrebné „zachraňovať“.  Pomôže Vám príručka   Vtacia_prva_pomoc_2022