Brigáda na Vrchnej hore dopadla na výbornú

Brigáda na Vrchnej hore dopadla na výbornú

Vrchná hora sa nachádza v juhovýchodnej časti katastra mesta Stupava. V roku 2017 bolo toto zaujimavé územie vyhlásené za územie európskeho významu SKUEV0911 Vrchná hora. Na jej svahoch a vrcholových plošinách nachádzajú unikátne rastlinné spoločenstvá s množstvom chránených a vzácnych druhov rastlín aj živočíchov. Vzhľadom na chýbajúci manažment v minulosti (kosenie, pasenie) postupne zarastala náletovými kríkmi, čo vedie k poklesu populácii chránených druhov rastlin a na nich viazaných druhov hmyzu. Preto sa v sobotu 26.2.2022  uskutočnila brigáda počas ktorej boli odstránené najmä náletové kríky. Počas celého dňa sa na lokalite vystriedalo vyše 30 nadšených ľudí, ktorým robilo zjavnú radosť pomôcť kúsku krásnej a vzácnej prírody. Zišli sa tu takmer všetky vekové kategórie a každý priložil ruku k dielu pri kosení, hrabaní, vynášaní sena, odpratávaní narezaného krovia. Brigadu zorganizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie v spolupráci so Správou CHKO Záhorie.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, vážime si Váš prístup ku krajine a tešíme sa na ďalšie stretnutia kdekoľvek to bude.
Foto : J. Cíbik