Bobrie vodohospodárske stavby

Bobrie vodohospodárske stavby na Brezovskom potoku, na úpätí Malých Karpát. Štyri fotogenické hate z celkovo siedmych na 400 m dlhom úseku. Pre krajinu predstavujú len bonusy v zvýšení retencie, diverzifikácie brehov a dna toku. Neskutočné zväčšenie úkrytových možnosti pre ryby a ostatné menšie organizmy. Každodenná údržba k tomu je samozrejmosť. Snímky pre lepšiu názornosť sú volené z obdobia bez bylinnej vegetácie.

Fotodokumentácia: