Aj tento rok sme sa zúčastnili na turistickom podujatí Rohožnícka 12

Aj tento rok sme sa zúčastnili na turistickom podujatí Rohožnícka 12

Aj tohtoročná posledná júnová sobota v Rohožníku patrila turistike a spoznávaniu krás Záhoria prostredníctvom 3. ročníka turistického podujatia Rohožnícka 12. Podujatie zorganizovalo o.z. Nordic Walking Rohožník v spolupráci s obcou Rohožník, DHZ Rohožník, Správou CHKO Záhorie, Poľovníckym združením Hôrka Rohožník, miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Rohožníku a bufetom Rašelina. Správa CHKO Záhorie zabezpečila stánok s environmentálnou výchovou pre deti na 4 km trase, účastníci podujatia sa tu mohli dozvedieť zaujímavosti o faune a flóre Záhoria. Ale najväčší úspech nie len u menších, ale i medzi väčšími účastníkmi podujatia malo skladanie puzzle chránených živočíchov  ?