Odstraňovanie inváznych rastlín pri rieke Rudave pokračuje

Odstraňovanie inváznych rastlín pri rieke Rudave pokračuje

Aj tento týždeň  zamestnanci Správy CHKO Záhorie pokračovali v odstraňovaní  pajaseňa žliazkatého  v CHA Rudava. Invázne rastliny boli odstraňované mechanicky, bez použitia chémie. Zároveň  skontrolovali i úspešnosť zásahov na plochách, kde sa odstraňoval pajaseň žliazkatý v minulom roku. Na základe terénnej obhliadky vyhodnotili najefektívnejšie metódy odstraňovania(krúžkovanie, vykopávanie koreňov).

Pajaseň žliazkatý je rýchlorastúci opadavý listnatý strom dorastajúci až do výšky 20-25 m. Je jedným z najrozšírenejších introdukovaných ázijských druhov na Slovensku a v Európe vôbec. Druh má vďaka rýchlemu rastu potenciál tvoriť husté zárasty a vytláčať pôvodnú vegetáciu. Spolupôsobiť môže aj alelopatický účinok výlučkov kôry koreňov, ktorý reguluje uchytenie konkurenčných druhov.